Du är här

Dekorativ bild av bollhallen i Närpes

Idrottsanläggningar i Närpes

I Närpes finns ca 100 idrottsanläggningar. Ägoförhållandena och skötseln/driften av dessa varierar.
De största anläggningarna ägs och sköts i helhet av Närpes stad (bl.a. simhallen, Pörtom utomhusbassäng,
Mosedals friidrottsplan, skolors gymnastiksalar),en del ägs och drivs av bolag eller lokala föreningar med stöd och
bidrag av Staden/Tekniska nämnden/Fritidsnämnden.

 


 Närmare beskrivning på idrottsanläggningarna som finns i Närpes

 

Gräsplaner/ Friidrottsplaner

Mosedal idrottsplan (friidrott/fotboll) Industrivägen 2, 64200 Närpes Löpbanor, kastring, full stor gräsplan, servicehus och läktare. Under läktaren finns inne skjut bana.  
Sydösterbottens idrottshall Industrivägen 2, 64200 Närpes

Konstgräsplan/bollhall

Konstgräsplanens storlek är 95 m x 62 m. Kan delas in i 2 st planer 60 m x 44,5 m.
Vintertid sätts ett tak på konstgräsplanen och fungerar då som bollhall.

Centralidrottsplan  Mejerivägen 6 64200 Närpes  Gräsplan. Läktare och servicehus.
Yttermark bollplan  Åbrovägen 29-51, 64220 Närpes  Gräsplan
Pjelax bollplan Pjelaxvägen 38-50, 64250 Pjelax  Gräsplan
Övermark idrottsplan Smedsvägen  Fotboll och friidrott. Föreningsdrift
Pörtom idrottsplan    Fotboll och friidrott. Föreningsdrift
Töjby Idrottsplan    Fotboll och friidrott. Finns servicehus och läktare. Föreningsdrift
Tjärlax bollplan   Gräsplan. Föreningsdrift
Nämpnäs bollplan   Gräsplan. Föreningsdrift
Bodbacka bollplan   Gräsplan. Föreningsdrift
Frönäs bollplan   Gräsplan. Föreningsdrift

Bollhall

Närpes Idrottshall Industrivägen 2 64200 Närpes Hallen är 97,5 m x 67 m, höjd 16 m. Spelplanens storlek är 90 m x 60 m alt. 2 st. planer 60 m x 44,5 m. Bollhallen är uppsatt oktober – april

Gymnastiksalar

Simhallens gymnastiksal

Simhallsvägen 3, 64200 Närpes

574 m2. Gummi massa golv som är lämplig för gymnastik. Möjlighet till scenelement.
Linjer för tre badmintonplaner, 1 tennis plan, 1 vollyboll plan, basket, innebandy, handboll och möjlighet att utöva redskapsgymnastik

Gymnasiets gymnastiksal Skolgränd 9 A, 64230 Närpes st 125 m2, gummimassa golv.
Lågstadiets gymnastiksal Skolgränd 9 D, 64230 Närpes st 125 m2, trä golv.
Västra Närpes Skolas gymnastiksal Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäs 133 m2, gummi massa golv.
 
Yttermarks lågstadieskolas gymnastiksal

Uljensvägen 2, 64220 Yttermark

172 m2, trägolv.
Stenbackens Skolas gymnastiksal  
fd. Kåtnäs lågstadieskolas gymnastiksal
Pitvägen 9, 64200 Närpes 209 m2, golvet består av en matta som är lämpad för gymnastik.
Stor scen (matsalen kan används som scen)
Övermarks  lågstadieskolas gymnastiksal Vasavägen 1647, 64610 Övermark 116,5 m2, trä golv.
Pörtom lågstadieskolas gymnastiksal Centrumgränd 2 B 66270 Pörtom 155 m2, trä golv.
Skogsdungens daghems gymnastiksal    
fd. Kalax  lågstadieskola
Norrtåget 1, 64210 Kalax 151 m2, trä golv.
Nämpnäs daghems gymnastiksal   
fd. Nämpnäs lågst.skolas gymnastiksal
Nämpnäsvägen 142, 64510 Nämpnäs 111 m2, trä golv.
Pjelax lågstadieskolas gymnastiksal Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelax 180 m2. 
Söff:s gymnastiksal Vasavägen 764, 64220 Yttermark. 233 m2, trä golv, scen finns.

Simhall

Närpes simhall Simhallsvägen 3 64200 Närpes  Länk till simhallens hemsida


Simanläggningar

Pörtom utomhusbassäng Centrumgränd 2, 66270 Pörtom Hålls öppen fr.o.m andra veckan på skolornas sommarlov till sista fredag innan skolorna börjar igen i augusti. Fritt inträde.
Öppen för allmänheten måndagar - fredagar kl. 11.30 -19.00.
Torsdagar kl. 17.00 - 19.00 är bassängen reserverad för vuxensimning.
Stängd må-fre kl. 15.00-15.30.
Stängt lördagar och söndagar.
Övriga simplatser
Tjärlax simplats Grönnesvägen
Eskilsö simplats  Eskilsö östra
Skrattnäs simplats  Skrattnäsvägen
Töjby simplats Båthusvägen
Norrnäs simplats Flatskärsvägen 30, Närpes, Österbotten 64530
Vargholmens simplats  Vargholmsvägen
Klubbskatans simplats  
Fagerö simplats Björkgrundsvägen 1,
64550 Rangsby
Vargbergets simplats Vargberget 82-148

Ishall 

Sydösterbottens ishall, Hallis Industrivägen 2 64200 Närpes Ishallen öppnar i början av augusti och stänger i regel per den sista mars.
Tider finns för fri skrinning (fritt inträde) och ledda aktiviteter. Tider då fri skirnning ordnas framkommer i ishallens bokningskalender.  Länk till ishallens bokningskalender

Motionsspår och skidspår

El-ljusspår                                  

El-ljusspår längd adress
Vargbergets el-ljusspår   7,5 km   Vargbergsvägen 150
Öjskogsparkens el-ljusspår   2,5 km    Prästövägen 32
Böle el-ljusspår  1,5 km   Kristinestadsvägen 578 
Pörtom el-ljusspår  2,5 km   Velkmossvägen 48
Rangsby el-ljusspår  1,5 km   Rangsbyvägen 195
Högåsens el-ljusspår  1,5 km   Högås skogsväg 179
Norrnäs el-ljusspår  0,5 km   Gamla landsvägen 67
Helenelund el-ljusspår  2,2 km   Helenelundvägen 272
Töjby el-ljusspår  1 km   Töjby skolväg 35
Pjelax el-ljusspår   0,8 km   Finnslättvägen 1
Bodbacka el-ljusspår   1 km   Sårbackvägen 4
Nämpnäs el-ljusspår   1 km   Nämpnäsvägen 142
Skidspår utan belysning
Kåtnäs-Bäckby spåret ca 20 km   Start vid Kåtnäs jaktstuga vid Stentåget/Obbeltåget
Närpes Å ca 14 km   Start från järnvägsbron i Finby. Kristinestadsvägen 40
Horonkyläspåret   13 km   Start från Högåsen, högås skogsväg 179
Gamla Kristinestadsvägen  ca 8,5 km   Start vid vindkraftverk nr 5 i Svalskulla. Sväng in vid Riksåttan 179
Bredåsspåret, Goljatspåret  9-12 km   Goljatspåret start och mål vid bastun. Vargbergets fritidscentrum, Vargbergsvägen 150

Vandringsleder och -stigar

Goljatleden   ca 18 km    Goljatleden startar vid hörnet av skidskyttearenan på Vargbergets fritidscentrum. Karta Goljatleden
Valsbergets vandringsled   strax under 3 km   Stigen börjar vid Bergsvägen 34
Velkmossa vandringsled   9 km tur/retur   start Ribackvägen 94, på andra sidan vägen från Velkmoss byagård,
Öjskogsspåret   2,5 km    vid Öjskogsparken
Raineåsens vandringsstig    ca 1,5 km tur/retur   Start från jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom
 Risnästräskstigen   0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket. 2,1 km runt träsket   Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg,
 Erklasstigen   2km tur/retur   Start från begravningsplatsen
 Fållbäckstigen   6.5 km   Start från Högåsens sportstuga
 Tjärlax vandringsled   4,1 km eller 1,7km.   Start från Tjärlax stugby

Karta med vandringsledernas/-stigarnas startplatser.

Skjutbanor

Eidets skjutbanor (för flera olika skytteslag) Sväng in vid Rangsbyvägen 751-731  Trapbana, skeetbana, compak, älgbana 75 och 100m, tjäderbana och luftgevärsbana
Böle skjutbana
Böle sandvägen
   
Mosedals inneskjutbana Mosedalsvägen 4, 64230 Närpes Under läktaren. Luftgevärsbana.

Gym/Utomhusgym

Närpes hvc:s gym Mosedalsvägen 4, 64230 Närpes Vid gymmet i Närpes Hälsocentral, kan man åka och träna i grupper som ordnas. Stängt just nu pga HVCs renovering.
Centralidrottsplans utegym Mejerivägen 6 64200 Närpes
 
 
Rangsby gym Rangsbyvägen 195 Västra Närpes Gym finns i Rangsby byagård och drivs av Rangsby byaråd.
MG-Depån  MG-Depån Lady gym
MG-Depån vid Simhallen
 
Norrnäs aktivitetspark Gamla landsvägen 67  
Pörtom hinderbana Velkmossvägen 48  

Tennis/Badminton/basket/beachvolleyboll planer

Centralidrottsplanens tennisplaner (2) Mejerivägen 6 64200 Närpes
Simhallens tennis-/basketplan utomhus Simhallsvägen 3 64200 Närpes
Utomhus basketplan  bredvid simhallen, Simhallsvägen 3 64200 Närpes
Norrnäs tennisplan Sköts av byn
Beachvolleyboll Bredvid Ishallen
Pörtom badmintonplan (inne i rinken sommartid) Sköts av byn
Gottböle tennisplan Sköts av byn
Pjelax tennisplan Sköts av byn

Ishockeyrinkar

Mosedals ishockeyrink 

Yttermark ishockeyrink

Övermark ishockeyrink

Pörtom ishockeyrink

Töjby ishockeyrink

Nämpnäs ishockeyrink

Norrnäs ishockeyrink

Kalax ishockeyrink

Sköts av Föräldraföreningar/byn

Isbanor:                                        

Kåtnäs isbana

Rangsby isbana

Norrnäs isbana

Pörtom isbana

Är upp till skolor att ha igång dem.

Sportstugor/Servicehus

Mosedals servicehus
Närpes Stad

Töjby servicehus
FC Töjby

Övermarks servicehus

Pörtom servicehus
SK Pörtom

Högåsens sportstuga
IK Kamp

Raineåsens sportstuga

Vargbergets sportstuga
Länk till Vargbergets hemsida

Friluftsområden

Vargberget
Drivs av Vargbergets fritidscentrum r.f
Här finns bland annat vandringsleder i varierande längd, motionstrappa, belyst skidspår,
skidskyttarena samt asfalterat rullskidsområde. Skidstuga, grillkåta, omklädningsrum.    

Länk till Vargbergets hemsida

Högåsen
Drivs av IK Kamp
Här finns bland annat el-ljusspår, vandringsled, sportstuga, brasstuga med bastu.

Länk till Högåsens hemsida

Skidskyttestadion

Sparbanken Biathlon arena  Vargbergets fritidscentrum, Vargberget 82-148   Banan uppfyller internationella mått.

Bowlinghall

Närpes Bowlinghall  Simhallsvägen 3 64200 Närpes Drivs av  Närpes Bowlingförbund r.f. Länk till bowlinghallens hemsidan