Du är här

Kommunalvalet 2021 och röstningställen

Kommunalval förrättas söndagen den 13 juni 2021. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområden och röstningsställen i Närpes är följande:

Röstningsområden                 Röstningsställen                                       Adress

01. Pjelax röstningsområde   Pjelax skola                                               Pjelaxvägen 1

02. Böle          -”-                   Böle ungdomsföreningslokal                       Kristinestadsvägen 578

03. Finby        - ”-                  Närpes gymnasium                                     Skolgränden 9 A

04. Näsby       -”-                   Stadshuset                                                 Kyrkvägen 2

05. Kåtnäs      -”-                   Stenbackens skola                                     Pitvägen 9

06. Kalax        -”-                   Skogsdungens daghem                              Norrtåget 1

07. Nämpnäs -”-                   Nämpnäs ungdomsföreningslokal               Nämpnäsvägen 149

08. Norrnäs     -”-                   Västra Närpes skola                                   Norrnäsvägen 34

09. Rangsby   -”-                   F.d. Rangsby skola                                     Rangsbyvägen 195

10. Töjby        -”-                   F.d. Töjby skola                                          Töjby skolväg 9

11. Yttermark -”-                   Yttermark skola                                         Uljensvägen 2

12. Övermark -”-                   Övermark skola                                          Vasavägen 1647

13. Pörtom      -”-                   Pörtom skola                                              Centrumgränden 2

 

Rösträtt
Röstberättigade i kommunalval är alla finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i EU och isländska och norska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen. Övriga utlänningar med hemkommun i Finland sedan två år har också rösträtt. Du har rösträtt i den kommun som var din hemkommun den 23 april 2021.

Före valet får du per post en anmälan om rösträtt. Du kan rösta också utan detta meddelande. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. Du kan också ringa justitie­ministeriets avgifts­fria ­nummer 0800 94 771.

Röstandes identitet:
Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. Den som inte har ett sådant identitetsbevis som behövs vid röstningen (identitetskort, pass, körkort, FPA-kort försett med foto eller annan officiell handling med foto) kan hos polisen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort, som utfärdas åt en person för att han eller hon ska kunna rösta. För att få ett temporärt identitetskort måste den som ansöker om kortet ha med sig två passfoton enligt polisens passfotoanvisningar.