Du är här

Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll, och som har Närpes som hemkommun, får rösta i samband med hemmaröstningen.
Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16.00 till Centralvalnämnden, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES, tel. 06-2249111.  

Anmälningsblanketten till hemmaröstning: https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma