Du är här

Förhandsröstning

Förhandsröstning förrättas under tiden 26 maj - 8 juni 2021.

Förhandsröstning förrättas enligt följande:

 1) Stadshuset i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 NÄRPES

Onsdag 26.5 – fredag 28.5                          kl. 10.00 – 18.00

Lördag 29.5 – söndag 30.5                          kl. 10.00 – 14.00

Måndag 31.5 – fredag 4.6                           kl. 10.00 – 18.00

Lördag 5.6 – söndag 6.6                             kl. 10.00 – 14.00

Måndag 7.6 – tisdag 8.6                              kl. 10.00 – 19.00

2) Övermark bibliotek, Vasavägen 1599, 2 vån., 64610 ÖVERMARK

Fredag 28.5                         kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 1.6                            kl. 14.00 – 20.00

Fredag 4.6                           kl. 09.00 – 15.00

Tisdag 8.6                            kl. 14.00 – 20.00

3) Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 PÖRTOM

Onsdag 26.5                         kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 27.5                        kl. 10.00 – 15.00

Måndag 31.5                       kl. 15.00 – 20.00

Onsdag 2.6                          kl. 12.00 – 17.00

Torsdag 3.6                          kl. 10.00 – 15.00

Måndag 7.6                          kl. 15.00 – 20.00

 

Röstningsbussen kör enligt följande:

Onsdag 2.6.2021

Österskogens byagård, Österskogsvägen 142, 64720 Perälä kl. 14.40 – 15.40

Pjelax skola, Pjelaxvägen 1, 64250 Pjelax kl. 16.00 – 17.30

Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermark kl. 18.00 – 19.45


Torsdag 3.6.2021

Bodbacka, Bodbackvägen vid avfartsvägen till Hinjärv träsk, 64610 Övermark kl. 15.10 – 16.10

Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Övermark kl. 16.30 – 17.30

F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjby kl. 18.10 – 19.45


Fredag 4.6.2021

Tjärlax byagård, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalax kl. 14.45 – 15.45

Nämpnäs ungdomsföreningslokal, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäs kl. 16.05 – 17.05

Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäs kl. 17.25 – 18.25

F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsby kl. 18.45 – 19.45


Förhandsröstning vid vårdanstalter och boenden sker i enlighet med vad resp. valbestyrelse bestämmer och som framgår av kungörelser och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: hvc:s bäddavdelning, de effektiverade serviceboendena Villa Rosa och Villa Holger, Villa Alina och Villa Efraim, Villa Göta och Villa Åke, Alvina och Pörtehemmet samt seniorboendena Bostället och Solgärdet.