Du är här

Brevröstning

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet. Brevröstningshandlingarna ska beställas till utlandet via webben, e-post eller post. När den röstberättigade fått handlingarna och röstat ska rösten postas till centralvalnämnden i Närpes i det ytterkuvert som finns med brevröstningshandlingarna.

Mer information om hur brevröstningshandlingarna beställs till utlandet hittas på: https://vaalit.fi/sv/brevrostning