Du är här

Stödtjänster

Hemvårdens stödtjänster är sådana tjänster som hjälper människor med försämrad funktionsförmåga att klara sig hemma. Stödtjänsterna ordnas av kommunen mot fastslagen avgift. Stödtjänster kan också köpas av privata serviceproducenter och är då momsfria.

 

Trygghetstelefon: beviljas för att öka trygghetskänslan åt dig som har svårt att kalla på hjälp med vanlig telefon. Trygghetstelefon kan kopplas till analog telefonlinje eller alternativt gsm. Om ni önskar kan larmsamtal styras till anhöriga. Kontakta servicekoordinatorn för mer information.

Måltidsservice: varm lunch transporteras dagligen hem till klienter som inte klarar av att koka själva.

Bastuservice: om du behöver hjälp med dusch och bastugång men saknar sådana bekvämligheter i ditt hem kan du beviljas bastuservice. Du får subventionerad taxitransport till ett av stadens serviceboenden där personalen hjälper dig att duscha. 

Städning: om du på grund av försämrad funktionsförmåga inte längre kan städa själv kan städtjänster köpas momsfritt från privata marknaden. Ofta har man i dessa fall också rätt till hushållsavdrag i beskattningen. Mera information om detta ger servicekoordinatorerna.

https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Momsbeskattning/...

https://www.vero.fi/sv-FI/Foretags_och_samfundskunder/Forening_och_stift...

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110922

 

 

Hemvårdens servicekoordinator Lilli Groop har telefontid måndag-fredag kl 8.00-10.00 på tel.nr 06-2249451

Broschyr