Du är här

Hälsoundersökningar

Telefontid: må-fre kl. 9.30-10.00, tel. 06-2249 440.
Övrigt: Hälsoundersökningar görs i Närpes, Pörtom och Övermark

Till papa-undersökning kallas kvinnor i åldern 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 år.
Mammografi vartannat år för kvinnor i åldern 50-69 år.

40- och 50-åriga män kallas till frivillig hälsoundersökning med bl.a. kontroll av blodfetter och blodsockrets fastevärde.

Vaccinationer

Tidsbeställning och förfrågningar ang. vaccinationer må-fre kl. 9.30-10.00,
tel. 06-2249 440. Vaccinationer ges även på hälsostationerna på respektive mottagningstid.
Alla 65 år fyllda personer samt barn i åldern 6-35 månader har rätt till gratis influensavaccin. Influensavaccinet ges på senhösten vid speciella vaccinationstillfällen som utannonseras i lokala media.

Tag även kontakt angående:
- preventivmedel
- graviditetstest
- gynekologiska besvär
- resenärers vaccinationer