Delgeneralplan

Generalplaner

Syftet med  generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen  i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna.

En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. Då brukar man tala om delgeneralplan. Avsikten med delgeneralplaner är oftast att fastslå principer för hur byggandet på glesbyggdsområdena utanför de detaljplanerarade områdena ska styras. Generalplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

 

Nedan hittar du Närpes stads olika delgeneralplaner. Strandgeneralplanen finns i stadens karttjänst.

CENTRUM DELGENERALPLAN

CENTRUM DELGENERALPLAN ( Bestämmelser)

ESKILSÖ DELGENERALPLAN

NORRNÄS DELGENERALPLAN 

NÄMPNÄS DELGENERALPLAN

NÄRPES ÅDAL (  Vasavägen 1:5000 )

NÄRPES ÅDAL ( Vettmossvägen 1:10000 )

NÄRPES ÅDAL ( Bestämmelser )

PJELAX DELGENERALPLAN

PÖRTOM DELGENERALPLAN

YTTERMARK DELGENERALPLAN

ÖVERMARK DELGENERALPLAN

 

GENERALPLANER FÖR VINDKRAFT

HEDETS VINDKRAFTPARK

BJÖRKLIDENS VINDKRAFTPARK

KALAX VINDKRAFTPARK

NORRSKOGEN VINDKRAFTPARK

PJELAX-BÖLE VINDKRAFTPARK

PÖRTOM VINDRKAFTPARK

 

STRATEGISK GENERALPLAN

Strategiska generalplanen för Närpes stad godkändes 2017. Den strategiska generalplanen beskriver stadens vision beträffande samhällsstruktur och servicen fram till år 2030.

STRATEGISKA GENERALPLANEN