Detaljplaner

Detaljplaner utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken.

Med detaljplaner och detaljplanändringar skapas förutsättningar för byggandet. I detaljplanen bestäms områdens användningsändamål, byggnadsrätten för enskilda områden/delområden, gatuområdets bredd och grönområdens placering. Vidare kan planen innehålla mer detaljerade bestämmelser som berör taklutningar, material, förutsatta antal bilplatser samt byggnaders och miljöers eventuella skyddsvärden m.m. Detaljplaner skall utarbetas och hållas aktuella efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra markanvändningen det kräver.

Detaljplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

 

På följande länk finns Närpes stads karttjänst med gällande detaljplaner och strandgeneralplan.

 

Plansammanställning finns här