Du är här

Västkustens miljöenhet

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning. 

Västkustens miljöenhets hemsida

Epost: miljoenheten@korsholm.fi

Avdelningen i Närpes:

Chef för miljövården  Anna-Maria Mattfolk 050 336 5013

Miljö- och hälsoinspektör Kerstin Häggqvist   044 424  9154

Miljö- och hälsoinspektör  Maria Nylund    050 549 6046

Miljö- och hälsoinspektör Linda Nordmyr (ti-fre)  044 727 1263

Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund 044 727 1284

Veterinär Liisa Schreibmaier telefontid kl 8–9, tfn 0400 261 667.  I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.