Du är här

Avfallshantering

OY Botniarosk Ab

Gemensam avfallsnämnd

Kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag Oy Botniarosk Ab ansvarar för avfallshanteringen.