Du är här

Kulturmiljöprogram för Närpes

Närpes stad hade år 2009 ett EU-projekt " Kulturmiljöprogram för Närpes". Ett kulturmiljöprogram ger information och riktlinjer om de viktigaste särdragen i miljön och om vården och utnyttjandet av dessa. 

Resultatet av arbetet med projektet presenteras i boken från kustby till ådal.

 

Boken " Från kustby till ådal"