Du är här

Rivningslov eller -anmälan

Rivningslov krävs för byggnader som finns på detaljplaneområde, i övriga fall krävs anmälan.

 

Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansökan om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

 

Vid ansökan om rivningslov på detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas:
 

Ansökningsblankett 1 ex.
Redovisning av hantering av byggavfall 1 ex.
Situationsplan 1 ex.
Karta 1 ex.

 

Vid anmälan om rivning utanför detaljplaneområde ska följande handlingar bifogas:
 

Anmälningsblankett 1 ex.
Redovisning av hantering av byggavfall 1 ex.
Karta 1 ex.