Bergsvärme

Från och med 1.5.2011 måste man ansöka om lov för bergsvärme.

Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansöka om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
 

Ansökningsblankett

1 ex.

Ansvarig arbetsledare för fastighetens vatten- och avloppsanordningar 1 ex.
Hörande av granne 1 ex.
Samtycke av granne behövs bara vid placering närmare än 10 m från rå

1 ex.

Situationsplan  1 ex