Du är här

Åtgärdstillstånd

Åtgärdstillstånd behövs för bl.a.

- delning och/ eller sammanslagning av rum eller lägenheter
- grillkåta över 10 m2
- större kaj, bro eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen
- ändring av takform eller fasad
- bergsvärme

Mera information om vad som kräver åtgärdstillstånd hittar du i byggnadsordningen.

 
Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansökan om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.

Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

 

Vid ansökan om åtgärdstillstånd ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett

1 ex.

Ansvarig arbetsledare

1 ex.

Äganderättshandlingar

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.

Situationsplan och andra behövliga ritningar

 3 ex.

Vid byggande nära rågräns behövs samtycke av rågranne

                              

Byggnadsarbetena ska färdigställas inom 3 år.