Du är här

Allmänt om byggnadstillsyn

Sköt dina byggtillståndsärenden elektroniskt via webben.

Byggnadstillsynen i Närpes har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd och olika anmälningsärenden. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

I första hand ber vi er att ansöka om bygglov via Lupapiste-tjänsten. Ifall man inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten så tar vi fortsättningsvis emot ansökningarna också i pappersformat.
Du kan bekanta dig mera med tjänsten på Lupapistes hemsida.

 

  Lupapiste i ett nötskal:
1.       Registrera dig för tjänsten vid den första användningsgången med bankkoder eller mobilcertifikat och logga därefter in med e-postadress och lösenord.
2.       Skapa en ansökan eller förfrågan: Ange plats för ditt projekt och huvudsaklig åtgärd. Därefter kan du antingen göra en förfrågan eller skapa en ansökan för ditt projekt på basen av dina tidigare val.
3.        Kalla in behövliga instanser till projektet från mellanbladet "Parter". Då personerna har godkänt din inkallelse, kan deras uppgifter läggas till ansökan pch på så sätt undviker man onödiga inmatningar. Observera att ifall ditt projekt kräver en huvudplanerare, ansvarar denna huvudsakligen för att projketet går vidare.
4.       Lagra uppgifterna om projektet och dokumentationen tillsammans med övriga parter. All information som matas in sparas automatiskt i ansökan och du kan fortsätta fylla i den vid en tidpunkt som passar dig.
5.       Be vid behov om råd från myndigheterna i det projektspecifika "Diskussion-fönstret".
6.       Sänd in ansökan till myndigheten i mellanbladet "Lämna in".

 

Sammanträdesdatum 2022

Torsdag 17.11
 

 

Sektionen för byggnadstillsyn har i regel sammanträde en gång i månaden men i juli hålls inget sammanträde pga semester.

Kompletta bygglovshandlingar ska vara inlämnade senast 3 veckor före sammanträdet.