Upphandling

Vill du ha information om aktuella offentliga upphandlingar så kan du via internet få upplysningar om den. Besök Hilma.

Mera information hittar du även på portalen för offentlig upphandling.