Gator och vägar

Ansvarsperson:        Vägmästare Stig-Erik Ingves

Resultatområdets huvudsakliga verksamhet:

  1. Till trafikledernas verksamhetsområde hör underhåll av gator och enskilda vägar, vägbelysning och fiskhamnar.

  2. Sträva till att både sommar- och vintertid hålla trafiklederna i ett sådant skick som trafiken och omgivningen kräver med beaktande av ekonomiska och trafiktekniska aspekter.

    Förnyande av beläggning och grundförbättring av vägar.

    Sträva till att statsbidrag erhålles vid omfattande grundförbättringar på enskilda vägar.