Byggnadstillsyn

Våra huvudsakliga uppgifter är att övervaka byggandet och den bebyggda miljöns skick och snygghet. Vi betjänar och ger dig råd i lovärenden gällande byggande.

 

Kontaktpersoner:        

Ledande byggnadsinspektör  Björn Snickars

Byggnadsinspektör Christoffer Östberg

Byggnadsinspektör Patrik Groop

Kanslist Ann-Louise Stenmark