Du är här

Veterinärtjänster

Veterinärtjänster inom området ordnas av Västkustens miljöenhet. Mottagningar finns i Malax, Pörtom och Kristinestad.

Veterinärerna har telefontid varje dag kl 8-9. Vid brådskande fall efter kl 16 ska man ringa till den jourhavande veterinären

Här finns veterinärernas kontaktuppgifter

 

Södra områdets veterinärjour

Smådjur vardagar kl 16-22                      0600 399 199

Smådjur vardagar kl 22-08                      0600 418 823 (Evidensia)

Smådjur helg         kl 08-22                      0600 399 199

Smådjur helg         kl 22-08                      0600 418 823 (Evidensia)                       

Stordjur vardagar kl 16-08                       0600 399 199

Stordjur helg (dygnet runt)                       0600 399 199