Du är här

Stödansökan och arrendeavtal

Stödansökningar görs i den elektroniska Vipu-tjänsten

På livsmedelsverkets hemsida hittas aktuella anvisningar och blanketter

Här finns anvisningsfilmer för olika stödansökningar

Huvudstödsansökans sista inlämningsdag är 15.6

 

Basskiftesändringar görs i Vipu-tjänsten i god tid före huvudstödsansökan. Sådana ändringar är bestående sammanslagningar/delningar av basskiften och bildande av nya skiften

 

Har förändringar skett på gården?

Om det på gården skett t.ex. generationsväxling, nya jordbrukare, utarrendering, ändring av företagsform, dödsbon, avslutande av verksamhet. Ta kontakt med lantbrukskansliet i god tid före huvudstödsansökan

 

Stödrättigheter

Lämna in överföringen (Blankett 103B och överlåtarens 103A) till lantbrukskansliet, senast 15.6.2022

Har det skett förändringar senaste år gällande besittning/ägande av åkermark?

Du kan kontrollera i Vipu-tjänsten vilka överföringar som behöver förnyas

 

När man köper, säljer eller hyr stödrättigheter är de värt att notera att systemet högst troligt upphör den 31 december 2022 om den regeringsproposition som sänds på remiss på våren godkänns på nationell nivå