Du är här

Allmänt om jordbruket

Närpes stad är ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax.

Verksamhetspunkterna finns i Lappfjärd, Övermark, Korsnäs och Malax och våra uppgifter är bland annat att:

  • Handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

  • Förse Österbottens ELY-centrals landsbygdsavdelning med olika uppgifter och utredningar som krävs för granskning av stödutbetalning och kontroll av gårdarnas verksamhet.

  • Granska och följa upp flyghavresituationen i kommunen

  • Granska och värdera skador orsakade av hjortdjur och fridlysta arter, t.ex. vitkindade gäss

  • Upprätthålla djurhållarregistrets uppgifter

 

Information om jordbruket inom området:


Växthusföretagare som söker stöd år 2021 är 137 st.

Totalt odlingarealen inom Närpes värdkommuns område är 38 259 ha