Du är här

Testa din spruta och gör växtskyddsexamen

Kom ihåg att din växtskyddsspruta ska testas vart tredje år

 

Växtskyddsexamen behövs för att köpa och använda växtskyddsmedel. Examen krävs även vid köp av bekämpningsmedel mot skadedjur

Examen behöver förnyas vart femte år

 

Läs mer här

Alla aktörer som ordnar växtskyddsexamen och spruttester finns under länken