Du är här

Allmänt om jordbruket i Närpes

Den kommunala landsbygdsförvaltnignen administreras inom ramen för samkommunen K5. Lantbruksförvaltningens tjänster erbjuds vid fyra olika verksamhetspunkter i Övermark, Lappfjärd, Malax och Korsnäs.

Närpes verksamhetspunkt finns i Övermark och dess uppgift är att:

  • Handha mottagning, handläggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

  • Förse Österbottens ELY-centrals landsbygdsavdelning med olika uppgifter och utredningar som krävs för granskning av stödutbetalning och kontroll av gårdarnas verksamhet.

  • Granska och följa upp flyghavresituationen i kommunen

  • Granska och värdera skador orsakade av hjortdjur och fridlysta arter, t.ex. vitkindade gäss

  • Upprätthålla djurhållarregistrets uppgifter

Kontaktuppgifter:

Lantbrukskansliet (Gullansborg, Övermark)

Besöksadress: Vasavägen 1599
Postadress: 64610 ÖVERMARK
lantbruk@kfem.fi

Öppet:

Vanligen kl. 9-15 ,men i.o.m. rådande undantagsförhållanden och distansarbete så är kansliet inte bemannat varje dag och det är säkrast att ringa före.

Närpes stadshus:
fredagar 8.30 - 15.15 (Vid stödansökningstider)

Landsbygdschef
Annica Lind
Mobil:050-5611702
annica.lind@kfem.fi

Landsbygdssekreterare
Patrik Lindblad
Tel: 040-6694716
patrik.lindblad@kfem.fi

Landsbygdskanslist
Agneta Blomberg
Tel: 040-6694714
agneta.blomberg@kfem.fi

 

Jordbruket i Närpes

Närpes placerar sig på 9:de plats bland Finlands största kommuner gällande antalet aktiva jordbruks- och trädgårdsföretag (Naturresursinstitutet Luke 2020). År 2020 var antalet jordbrukare som söker arealstöd för jordbruksmark 500 st. Fördelningen enligt gårdsbrukens huvudproduktionsinriktning är följande:

Växtodling

448

Nötköttproduktion

18

Fjäderfä (äggproduktion)

13

Svinhushållning

8

Mjölkproduktion

7

Kalkonproduktion              

1

Fårhushållning

4

Övrig fjäderfähushållning

1

 

Totala odlingsarealen i Närpes uppgick under 2020 till 19.585 ha. Gårdarnas medelareal 2020, inklusive arrendemark, var ca 39 ha.
Åkerarealens fördelning enligt gröda 2020:

 

Gröda

hektar

%

Havre

6069

31

Foderkorn

4570

23

Flerårig torrhö-, ensilage- och färskfodervall

3774

19

Vårvete

836

4

Mångfaldsåker, vilt 493 3

Grönträda (Vall och äng)

391 2

Naturvårdsåker, vall

382

2

Kummin

267

1

Bondböna

232 1

Maltkorn

222

1

Övriga grödor

2321

13

Växthusföretagare som söker stöd år 2020 är 115 st.