Dekorativ bild av Närpes Företagarcenter

Tillstånd

Din företagsverksamhet kräver kanske tillstånd av någon myndighet. Via vår företagsrådgivning på Dynamo försöker vi informera dig om vilka regler som gäller för tillstånd och hur ett ansökningsförfarande sker.

Kontakta oss:
Dynamo Närpes
Närpesvägen 2, 64200 Närpes
Tel. +358 10 327 7120
E-post: dynamo@dynamonarpes.fi

Dynamo Närpes hemsida