Startsidans bildspel

  • Flygbild över Närpes centrum
  • Tomatkarnevalen Närpes
  • Flygbild över Nämpnäs skärgård

News

Information gällande Corona

COVID-19
19.10.2020
Trots de försiktighetsåtgärder som vidtagits och vidhållits inom Närpes stads verksamhet har flera...
COVID-19
09.10.2020
Covid-19 har spridit sig snabbt i Österbotten sedan slutet av september. Med anledning av den...
Coronavirus
07.10.2020
Den senaste informationen om coronaviruset finns på THL:s sidor. Läs mera på denna länk: https://...
Coronavirus
25.09.2020
CORONAPANDEMI OCH RESOR Har du vistats utomlands till länder som av THL klassas som högriskländer...
Hand på säng
21.09.2020
Ring på dörrklockan eller ring till avdelningen tel 06-2249710. Besökstid kl 15-18.30

Övrigt aktuellt

Lada på åker
16.10.2020
Närpes stad utarrenderar sina odlingslägenheter för 5 år. Anbud ska inlämnas senast 9.11.2020.
07.10.2020
Simhallen är öppen för allmänheten onsdagar kl 17-21 och lördagar kl 9-16 tillsvidare. Observera...
Påverka strategin
05.10.2020
Tretton kommuner i Österbotten kommer att samla sina krafter och börja anordna social- och...
Planerande ungdomar
23.09.2020
Stipendium ur Johanna Tiililäs fond för ungdomsarbete kan sökas hos Fritidsnämnden i Närpes senast...
Glada ungdomar
23.09.2020
Bidrag ur Elias Ceder fond kan sökas av organisationer, föreningar och privatpersoner. Fondens...