Du är här

Lediga jobb

Lediga jobb

Vikarie för ansvarig sjukskötare till Villa Svea och Ivar

Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår ett vikariat som BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE, Öppen sjukvård, Närpes hälsovårdscentral, 100%, för tiden 1.11.2021-31.10.2022.

Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår en munhygienistbefattning.

Kompetenskrav: Legitimerad munhygienist i Finland och tillräcklig förmåga att i tal använda finska och svenska språket.

Befattningarna är på heltid (38,25h/vecka)

Lediga jobb

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår två tandläkarbefattningar.

Kompetenskrav: Legitimerad tandläkare i Finland och tillräcklig förmåga att i tal använda finska och svenska språket.

Befattningarna är på heltid (38,25h/vecka)

Lediga jobb

Närvårdare till Villa Rosa och Holger

Lediga jobb

Tekniska nämnden i Närpes söker en bespisningschef på 100 % till Närpes stads matservice, vars primära arbetsställe är Mosebacke matservice.