Olet tässä

Yleistä päivähoidosta

Alle esikouluikäisille lapsille järjestetään päivähoitopaikkoja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien luona.

Päiväkodissa hoito on pedagogisesti painottunuttavarhaiskasvatusta, joka on jaettu osastoihin ikäryhmittäin. Tämän ansiosta lasten kehitystaso voidaan paremmin huomioida. Osastot voivat olla yhdessä osan päivästä, jolloin lapset oppivat myös vuorovaikutusta ja ottamaan nuoremmat ja vanhemmat lapset huomioon.

Ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan eri-ikäisiä lapsia samassa ryhmässä, mutta heidät voidaan toiminnasta riippuen jakaa eri ikäryhmiin. Ryhmäperhepäiväkodissa 2-3 perhepäivähoitajaa hoitaa 8-12 lasta.

Perhepäivähoidossa perhepäivähoitaja hoitaa eri-ikäisiä lapsia yhdessä ryhmässä omassa kodissaan.  Perhepäivähoito on kodinomainen toimintamuoto.