Olet tässä

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat työskentelevät päiväkodeissa ja esikouluissa tärkeimpänä tehtävänään yhteistyössä vanhempien ja henkilökunnan kanssa lapsen terveen itsetunnon ja myönteisen omakuvan vahvistaminen sekä parhaiden mahdollisten edellytysten luominen kehitykselle ja oppimiselle ryhmässä. Lisätietoa työtavoista sekä yhteystiedot löydät kohdasta Liitteet.