Hankkeet

Pedagoginen kartoitus

Kouluun saapuvien eri kieiltaustaisten oppilaiden vastaanottaminen - miten oppilaiden aiemmat tiedot ja kokemukset kartoitetaan? Närpiön kaupunki on laatinut digitaalisen kartoitustyökalun juuri tähän tarkoitukseen. Työkalu on laadittu 6-16-vuotiaille oppilaille eli koko peruskoulua varten. Työkalua testataan lukuvuonna 2019-2020. OPH on osallistunut hankerahoitukseen.

 

Språkstark

Språkstark ('Kielellisesti vahva') on kaksivuotinen hanke, jonka Närpiön kaupunki toteuttaa yhteistyössä Svenska Kulturfondenin kanssa. Toimintaa harjoitetaan suurimassa osassa kaupungin F-6-kouluista. Pielahden koulu toimii hankkeen pilottikouluna. Hankkeessa tutkitaan miten kaupungin koulujen opetusta voitaisiin kehittää ja muuttaa kohtaamaan kielellisesti monimuotoiset oppilasryhmät parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä koskee niin valmistavaa opetusta kuin luokkien 1-6 yleistä opetusta. Hankkeella on oma blogi, joka löytyy täältä. Hanke löytyy myös instagramista nimellä sprakstark.

Innovatiiviset oppimisympäristöt

Tutustu digilab-sivustoomme täällä.

The MUSILIB Library for children in Europe

Lue lisää Ylimarkun koulun hankkeesta liitteestä.

Framtidsdalen

Närpiö on yhdessä muiden suomenruotsalaisten kuntien kanssa osallistunut luomaan Framtidsdalen -täydennyskoulutusta, jonka puitteissa on työstetty visioita huomispäivän sivistysalalle. Närpiössä olemme päätyneet kolmeen tärkeään käsitteeseen: osallisuus - vuoropuhelu - digitalisaatio.