Esikoulu

Esiopetus on tarkoitettu 6-vuotiaille, jotka seuraavana vuonna aloittavat oppivelvollisuutensa.

Esiopetuksen tavoitteena on luoda leikkimis- ja oppimisympäristö, joka tarjoaa lapsille innostavaa toimintaa ja mahdollisuuden kehittyä monipuolisesti yhdessä toisten lasten kanssa. Tarkoituksena on myös saada lapset ja heidän vanhempansa osallistumaan esiopetuksen suunnitteluun.

Esiopetus käsitteenä korostaa siis sitä, että on kyse valmentautumisesta koulunkäyntiin toisin kuin varhaiskasvatuksessa, johon lapsi osallistuu ennen esikoulua.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleiset periaatteet korostavat lapsen yksilöllisyyttä sekä aktiivisen oppimisen ja ryhmässä toimimisen merkitystä. Opetussuunnitelma ei jaa opetusta oppiaineisiin tai -tunteihin, mutta se sisältää eri sisältöalueita ja tavoitteita. Sisältöalueisiin kuuluvat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja elämänkatsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri.

Esiopetus pohjautuu lapsen omiin tietoihin, valmiuksiin ja kokemuksiin. Painopiste on leikillä ja myönteisellä elämänasenteella. Esiopetuksessa sovelletaan monipuolisia ja vaihtelevia menetelmiä ja työtapoja. Pedagogisesta näkökulmasta kiinnitetään suurta huomiota työtapoihin, jotka totuttavat lapsia toimimaan ryhmässä. Toinen tärkeä tekijä on lapsen oma-aloitteisuuden tukeminen kaikessa toiminnassa.

 

Lisätietoa esikoulutoiminnasta löytyy kohdasta Opetussuunnitelma.