Olet tässä

Aamu- ja iltapäivähoito

Toiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu esikoululaisille sekä  1. ja 2. luokan oppilaille. Aamu- ja iltapäivähoitoa tarjotaan kaikissa Närpiön kaupungin peruskouluissa. Aamu- ja iltapäivähoito noudattaa koulun työjärjestystä. Koulujen lomien aikana hoitopaikkaa tarvitseville esikoululaisille tarjotaan paikka jossakin kaupungin päiväkodeista.

Toiminnan tarkoituksena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä kodin ja koulun kasvatustehtävää. Lapsille tarjotaan ennen koulupäivää ja sen jälkeen turvallinen ympäristö, jossa he aikuisten ohjauksessa voivat osallistua monipuoliseen ja virikkeelliseen toimintaan.

Toiminnan sisällön valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin kokemuksiin. Lisäksi toiminta tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin elämyksiin, virkistävään fyysiseen toimintaan sisällä ja ulkona sekä myös mahdollisuuden omaan toimintaan, virkistykseen ja lepoon. Edelleen toiminnassa voidaan panostaa muuhun kehitystä tukevaan tekemiseen, esim. käden valmiuksiin, kielelliseen ja visuaaliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkisiin askareisiin. Tarvittaessa lapsille voidaan myös tarjota mahdollisuus läksyjensä tekemiseen. Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa harjoitetaan.

 

Ilmoittautuminen

Esikoululaiset ilmoitetaan sähköisesti Wilman kautta (välilehdellä Hakemukset ja päätökset) aamu- ja iltapäivähoitoon esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Luokat 1 ja 2 aloittavat oppilaat ilmoitetaan toimintaan sähköisesti Wilman kautta (välilehdellä Hakemukset ja päätökset). Ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2021. Jos ilmoitat lapsen 8.3.2021 jälkeen tai vasta lukuvuoden käynnistyttyä elokuussa 2021, lapsi voi aloittaa, kun ryhmästä vapautuu paikka.

Maksut
Esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta laskutetaan lasten päivähoitomaksujen ja lainsäädännön mukainen maksu. Aamu- ja iltapäivähoitomaksu määräytyy siis vanhemman/vanhempien tulojen perusteella. 

1-2-luokkalaisista laskutetaan kiinteä kuukausimaksu riippuen lapsen läsnäolotunneista aamu- ja iltapäivähoidossa.

Maksujen laskentaperusteet erilisessä liitteessä.