Alvina-palvelutalo

Palvelutalo Alvina sijaitsee Ylimarkussa ja siellä on tilaa asukkaalle. Paikkamäärään sisältyy myös yksi intervallipaikka. Henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, laitosapulaisia ja keittiöhenkilökuntaa sekä kiinteistönhoitaja. Alvina kuuluu K5:n kautta hankittuihin etälääkäripalveluiden piiriin. Doctagon vastaa käytännössä Alvinan tarvitsemista lääkärinpalveluista vuorokauden ympäri. Doctagonin lääkäri käy Alvinassa joka kolmas kuukausi ja omaiset voivat halutessaan olla mukana käynnin aikana. Muina aikoina voi henkilökunta ottaa yhteyttä puhelimitse Doctagonin päivystävään lääkäriin vuorokauden ympäri.

Asukkaille järjestetään erilaista toimintaa kuten kävelylenkkejä, Mimosel-tapaamisia joissa leivotaan ja paistetaan, sekä tiistaitapaamisia Aikuisopiston toimesta. Kuntoutusohjaaja järjestää ohjelmaa kerran viikossa ja seurakunnat järjestävät hartaushetkiä samoin kerran viikossa. Tämän lisäksi henkilökunta pyrkii järjestämään erilaisia retkiä ja juhlatilaisuuksia, esim. juhannus-, grilli- ja elonkorjuujuhlia. Nämä tilaisuudet rahoitetaan asukkaiden hyväksi järjestettävien arpajaisten tuotoilla.

Alvinassa on nykyään myös seniorikuntosali jota käyttävät sekä Alvinan asukkaat, Solgärdetin asukkaat, kotipalvelun asiakkaat sekä muut seniorit. Ensimmäisen käynnin ohjaa kuntoutusohjaaja Ann-Katrin Lindström.

Omaiset saavat mielellään osallistua asukkaiden huolenpitoon. Kaikkien hyvinvointi on tärkeää sekä omaisille että hoitohenkilökunnalle.

Alvinan toiminta perustuu kokonaisnäkemykseen ihmisestä; ihmisen terveys ja hyvinvointi ovat ensi sijalla. Tärkeimpiä arvojamme ovat ihmisen arvokkuus, kunnioitus, empatia ja koskemattomuus. Toivomme, että Alvinassa asuminen on mahdollisimman kodinomaista.

Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on vaitiolovelvollisuus.