Omaishoito

Sosiaalityöntekijä Isabella Ebbols antaa ohjausta ja neuvontaa koskien omaishoitajien palveluja. Voit hakea omaishoidon tukea suullisesti tai kirjallisesti. Sosiaalityöntekijä tekee sekä asiakasta että omaishoitajaa koskevan toimintakyvyn ja kotitilanteen selvityksen. Tämä tehdään yleensä kotikäynnillä, johon sekä asiakkaan että omaisen on osallistuttava.

Kaupungin hoidon tarpeen arviointiryhmä päättää selvityksen tulosten perusteella omaishoidon tuen myöntämisestä. Hoidon tarpeen arviointiryhmään kuuluvat sosiaalityöntekijä, vanhustenhuollon päällikkö, palvelukoordinaattori ja lääkäri. Saat kirjallisen päätöksen myönnetyistä palveluista.

Sosiaalityöntekijän puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9.30-10.30.