Hoidonarviointiryhmä

Hoidonarviointiryhmä valitsee asiakkaat palvelu- ja vanhainkoteihin.
Hoito on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviä kotona kotihoidon avulla tai joiden kotinhoitoa ei voi järjestää tarkoituksenmukaisesti heidän omassa kodissaan.

Hoidonarviointiryhmään kuuluvat sosiaalityöntekijä, johtava lääkäri, vanhustenhuollon johtaja, kotihoidon edustaja ja terveyskeskussairaalan osastonhoitaja.

Palvelutaloon tai vanhainkotiin tehdään kirjallinen hakemus, jossa on asianosaisen tai omaisen allekirjoitus. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko asianosainen itse tietoinen ilmoittautumisesta palvelutaloon/vanhainkotiin. Kotihoidon palveluja on kuitenkin yleensä kokeiltava ennen kuin ilmoittautuminen otetaan harkintaan. Hoidonarviointiryhmä tekee päätöksen hoitoon ottamisesta. Jos asiakas kieltäytyy hänelle tarjotusta hoitopaikasta, hänen tulee tehdä uusi hakemus ennen kuin asia käsitellään toistamiseen.

Hoidonarviointiryhmä käsittelee myös omaishoidontuen hakemukset.

 (päivitetty joulukuussa 2013)