Veteraanien palvelut

Rintamaveteraanien kuntoutus

Kuntoutukseen voivat hakea veteraanit, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja jotka eivät ole oikeutettuja kuntoutukseen jonkun muun lain nojalla. Hakemukseen on liitettävä kuntoutussuunnitelma.

Veteraanit saavat itse päättää, millaista kuntoutusta he haluavat.

Kuntoutusta toivovien Närpiön rintamaveteraanien tulee jättää hakemus Närpiön terveyskeskuksen sosiaalityöntekijälle.

 

 

Sotainvalidien kuntoutus

Sotainvalidien kuntoutusasioita hoitaa Valtiokonttorin Sotilasvamma- ja veteraaniasiat –tulosyksikkö, puhelinnumero (09) 7725 8400.

Valtiokonttorissa hoidetaan puolisoita ja leskiä sekä tietyissä tehtävissä Suomen sodissa palvelleiden henkilöiden kuntoutusasiat. Valtiokonttorille kuuluvat myös henkilöt, joille on asepalveluksessa aiheutunut ruumillinen haitta tai sairaus.

Lisätietoa saa paikallisilta sotainvalidiyhdistyksiltä.