Päivätoiminta

I Närpes Stad finns en ny öppenvårdverksamhet i form av en dagcenterverksamhet från och med 1.1.2015. I Pörtom har dagsverksamheten kommit igång i januari 2015 och från början på september detta år kommer man att dra igång även på Boställets seniorboende.

En lägenhet i Boställets seniorboende, Boställsvägen 1, inreds för ändamålet. Dagcentret kommer att vara öppet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar.

Dagcenterverksamheten är en förebyggande verksamhet som riktar sig främst till hemmaboende över 65 år. Verksamheten ordnas för de vårdatagare som har beslut om närståendevård från staden, men även andra som vårdar någon anhörig hemma kan få avlastning på dagcentret om platser finns. Klientelet har nedsatt fysisk, kognitiv, psykisk och/eller social funktionsförmåga.

Målsättningen med dagcenterverksamheten är att stöda den äldre att bo hemma och att förebygga behovet av dygnet runt vård och omsorg. Verksamheten grundar sig på att värdesätta klientens egna resurser, på ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt samt att främja social gemenskap.

Dagcenterverksamheten erbjuder både gruppaktiviteter samt individuellt anpassad stimulering och funktionsbevarande träning. Det är ett samarbete med Boställets aktiviteter och personal samt med rehabiliteringshandledare Ann-Katrin Lindström och demensföreningen Trivas. Dagen kan innehålla dusch, klädvård samt möjlighet till privat fotvård och frisör. Aktiviteter som finns att tillgå på verksamheten är bl.a. fysisk träning, social samvaro, kognitiv träning, samt skapande och kulturella aktiviteter. Verksamheten är planerad för max fyra klienter per gång. Klienten betalar själv 17 euro per dag. I avgiften för heldag, 5-6 timmar, ingår lunch, kaffe och olika aktiviteter.  

Tilläggsinformation fås av servicekoordinatorn Lilli Groop, 050-3454947.

Välkommen med på vår verksamhet!