Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja vastaa kuntoutuksesta vanhusten laitoksissa
Kuntoutusohjaaja tekee tarvittaesa myös kotikäyntejä ja katsoo mitä apuvälineitä kodissa tarvitaan arkipäivän helpottamiseksi.
Kuntoutusohjaaja tekee henkilökohtaisia harjoitusohjelmia.
Päämääränä on tukea kotona asumista ja omaishoitajia.