Kotipalvelu

Kotipalvelua myönnetään vanhuksille, sairaille ja vammaisille, jotta he voisivat asua kotona.

Apu kattaa pääasiassa henkilökohtaisen huolenpidon, kuten hygienian, wc-käynnit, lääkkeidenoton jne.

Kotipalvelua tarjotaan kuntouttavan työskentelytavan avulla, joka pyrkii kannustamaan asiakasta säilyttämään oman toimintakykynsä mahdollisimman pitkään oman aktiivisuuden ja harjoittelun avulla. Näin asiakas kykenee asumaan kauemmin omassa kodissaan.

Kotihoidon palvelukoordinaattorin puhelinaika on arkisin klo 8.00-10.00 puh 06-2249451.