Olet tässä

Vammaisten apuvälineet

Vammaiselle tai vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään vammaispalvelulain mukaan avustusta asunnon muutostöihin, asunnon laitteisiin ja apuvälineisiin, päivittäisissä toimissa tarvittaviin apuvälineisiin, laitteisiin ja koneisiin, sopeutumisvalmennukseen, tekstipuhelimeen, videoon ja muuhun palveluun.
Vammaispalvelulain mukaiset mahdolliset avustukset myönnetään asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden perusteella eikä taloudellista tarveharkintaa käytetä. Avustusta haetaan lomakkeella ”Ilmoitus sosiaalisen palvelun tarpeesta”, jonka saa mm. vammaispalveluosastolta. Liitteistä on keskusteltava sosiaalityöntekijän kanssa.