Olet tässä

Henkilökohtainen avustaja

Vammaiselle, joka suuressa määrin tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, opiskelussa, harrastuksissa, työssä tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, myönnetään korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. Korvaukseen oikeuttavan palkan normimääränä on ollut kotiavustajan palkkaa vastaava summa. Peruspalkka ja mahdollinen sunnuntaikorvaus on korvattu. Vammainen on itse ollut avustajansa työnantaja. Lakisääteisistä kustannuksista, kuten sosiaaliturvamaksusta, eläkemaksuista, tapaturmavakuutuksista, lomapalkasta ja vastaavista on myös maksettu korvausta. Kokemuslisää ei sitä vastoin ole korvattu.

Lakisääteisten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen lisäksi on korvattu myös vapaaehtoiset ryhmähenkivakuutukset.