Olet tässä

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset korvataan ensi sijassa nuoremmille vaikeavammaisille henkilöille. Hakemukseen on tarjousten lisäksi liitettävä lausunto muutostöiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä rakennusmestarin laatima kustannusesitys. Aiemmin on hyväksytty 8.073 euron maksimikorvaus muutosta kohti. Käytäntönä on ollut, että sosiaalilautakunta on vammaispalvelulain nojalla myöntänyt 60 % toimitetusta ja tarkastetusta kustannusesityksestä tai hyväksytystä tarjouksesta, ja 40 % on myönnetty valtion varoista ARAVA-lain ja valtioneuvoston vuosittaisten päätösten nojalla. Rakennusvalvonnan kansliasihteeri on tältä osin hoitanut asiat. Kokonaan korvattavia asunnon välineitä ja laitteita ovat esim. hälytys- ja nostolaitteet, jotka asennetaan kiinteästi asuntoon.