Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (1983/361) asettaa tavoitteeksi myönteisten ja läheisten ihmissuhteiden turvaamisen lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään, he ovat molemmat lapsen huoltajia. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, he voivat kirjallisella sopimuksella sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle. Vaikka perhesuhteet muuttuvat esim. avioeron yhteydessä, voidaan lapsen huoltajuudesta sopia joustavasti. Lapsen yhteishuoltajuus tarkoittaa, että molemmat vanhemmat tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset, vaikka lapsi asuu ja on kirjoilla toisen vanhemman luona. Käytännössä se tarkoittaa myös, että molemmilla vanhemmilla on oikeus saada tietoonsa kaikki lasta koskevat tiedot. Yhteishuoltajuus ei tarkoita esim. että lapsi automaattisesti asuisi joka toinen viikko kunkin vanhemman luona. Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse sopuun lapsen huollon järjestämisestä, asian ratkaisee tuomioistuin. Käräjäoikeus pyytää silloin tavallisesti lausuntoa sen kunnan sosiaali- tai perusturvalautakunnalta, jossa lapsi ja vanhemmat asuvat.