Olet tässä

Päihteiden väärinkäyttäjien hoitokodit

Joskus avohoidon palvelut eivät riitä väärinkäytön katkaisemiseen, vaan tarvitaan ympärivuorokautista tukea ja apua. Ympärivuorokautisen tuen tavoitteena on:

  • auttaa henkilöä katkaisemaan päihteiden väärinkäyttönsä

  • luoda edellytyksiä fyysiselle kuntoutumiselle

  • aloittaa syntyneiden sosiaalisten ongelmien työstäminen.

Ympärivuorokautinen hoito kestää tavallisesti neljä viikkoa. Hoidon aloittamisen yhteydessä laadittava kuntoutussuunnitelma sisältää yksilö-, perhe- ja ryhmäkeskusteluja, terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa sekä kokonaiskuntoutuksen suunnittelua.
Närpiö käyttää ensi sijassa seuraavia hoitoyksiköitä:

Pixne

Tolvis

Samaria

Ventuskartano ry

Minnesota-hoitokeskus