Perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon mukaista ennaltaehkäisevää työtä, ja sitä toteutetaan työskentelemällä yhdessä perheenjäsenten kanssa. Työssä otetaan huomioon kunkin perheenjäsenen käsitys oman perheen tilanteesta. Pyrkimyksenä on auttaa perhettä kokonaisuutena, mutta työssä pyritään myös vastaamaan perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin  tavalla, joka palvelee perhettä kokonaisuutena.

Perhetyö:

  • tukee ja auttaa perheitä arjessa

  • järjestää vapaa-ajan ja kuntoutustoimintaa

  • auttaa päivittäisissä toiminnoissa

  • tekee yhteistyötä verkostojen ja viranomaisten kesken

  • tukee vanhemmuutta ja antaa neuvoja kasvatusasioissa

  • tukee perhettä vaativissa elämäntilanteissa.

Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja tukea rajojen asettamista ja välittää huolenpitoa. Lapsia rohkaistaan toimimaan ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Perhetyöllä pyritään vähentämään perheen sisäisten ongelmien heijastumista lasten ja nuorten elämään.