Ottolapset

Närpiön perusturvalautakunta antaa tarvittaessa ottolapsineuvontaa. Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on valvoa lapsen etuja, auttaa lapsen biologisia vanhempia sekä henkilöitä jotka ovat lapsenottoaikeissa. Ottolapsineuvonta on käytävä läpi ennen kuin tuomioistuin voi vahvistaa ottolapsipäätöksen. Lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen.  Henkilöt jotka toivovat ottolapseksi muualla kuin Suomessa asuvan lapsen hakevat lisäksi kansainvälistä lapseksiottamispalvelua asiaomaiselta ottolapsijärjestöltä.

Laki lapseksiottamisesta (153/85):

  • tarkoituksena on edistää lapsen etua
  • ottolapsivanhempien tulee olla 25 vuotta täyttäneitä
  • korvausta ei saa antaa tai vahvistaa lukuun ottamatta lapseksiottamisen yhteydessä syntyneitä kuluja
  • ainoastaan vihityt puolisot voivat yhdessä ottaa ottolapsen, ei avoparit
  • yksineläjä voi ottaa ottolapsen
  • ottolapsen asema perheessä on sama kuin biologisten lasten

Tuomioistuin vahvistaa lapseksiottamisen.