Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyö koostuu lapsiin, nuoriin ja perheisiin suunnatuista palvelumuodoista. Tulosalue kattaa äitiys- ja lastenneuvolat, lastensuojelun (ennaltaehkäisevän, akuutin ja pitkäaikaisen sosiaalityön), huoltajuus- ja elatusasiat, terveydenhuollon kohderyhmien ennaltaehkäisevät tutkimukset ja hoidon yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa. Muu toiminta kattaa kehitysvammaisten huollon, perheiden ja yksittäisten ihmisten taloustilanteen turvaamisen, vammaispalvelut, päihdehuollon, kouluterveydenhuollon, terveyttä edistävän toiminnan sekä sosiaalipäivystyksen.