Kehitysvammapalvelut

Perusturvalautakunta ostaa ruotsinkielisille närpiöläisille kehitysvammaisille hoidon Kårkullan kuntayhtymältä.

Kårkullan tärkein tehtävä on tarjota kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen palvelua ja hoitoa kehitysvammalain mukaisesti. Kehitysvammaisten hoidon lisäksi Kårkulla tarjoaa päihdehuollon palveluita ja suojatyötä henkilöille, joilla on muita kuin älyllisiä kehitysvammoja. Kårkulla ylläpitää Suomen ainutta ruotsinkielistä päihdehuollon klinikkaa ja työklinikkaa.

Kårkulla toimii myös sosiaalisektorin eri hankkeiden ja kehitystyön isäntänä. Viime vuosina Kårkullan palveluiden pariin on hakeutunut myös henkilöitä, jotka eivät muodollisesti tai selkeästi ole älyllisesti kehitysvammaisia. Tämä koskee esim. autismista, Aspergerin syndroomasta, yliaktiivisuudesta ja keskittymisvaikeuksista kärsiviä tai pitkäaikaisen psyykkisen sairauden jälkitiloista kärsiviä henkilöitä.

Suomenkielisten asiakkaiden osalta Närpiön kaupunki käyttää Eskoon sosiaalipalveluita.

Kårkulla