Sosiaalityö

Sosiaalityö sisältää:

  • ohjauksen

  • neuvonnan

  • lasten, nuorten ja perheiden tuentarpeen kartoituksen

  • erilaisten tukimuotojen järjestämisen.

Sosiaalityö kohdistuu joko yksittäisiin henkilöihin tai kokonaisiin perheisiin.

Sosiaalityön tarkoituksena on vahvistaa tuentarvitsijoiden omia voimavaroja siten, että he pystyvät elämään itsenäisesti. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, löytää ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin ja näin säilyttää ja edistää asukkaiden yksilöllistä sosiaalista turvallisuutta.

Yksilökeskeinen sosiaalityö tarkoittaa, että sosiaalityöntekijät antavat asiakkaille neuvoja ja ohjausta, selvittävät ongelmia yhdessä asiakkaiden kanssa sekä järjestävät eri tukimuotoja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa säilyttääkseen ja edistääkseen yksilön ja perheen turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista.

Sosiaalityön palveluita järjestetään varsinkin lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihteiden väärinkäyttäjille, psyykkisistä ongelmista kärsiville sekä vanhuksille ja vammaisille.