Purotien palveluyksikkö


Purotien palveluyksikkö on psykososiaalista tukea  tarjoava asumismuoto, johon kuuluvat:
1)       10-paikkainen tehostettu ryhmäasunto
2)       9 asuntoa erillisessä rivitalossa samalla alueella

Ryhmäasunnon paikat on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville. Henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri. Rivitalojen vuokralaisia tuetaan suunnitelluin kotikäynnein arkisin, ja heillä on mahdollisuus osallistua ryhmäasunnon yhdessäoloon sekä ruokapalveluihin.
Asiakkaiden kanssa laaditaan henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat, joihin tukitoimet perustuvat. Toiminnan tavoite on, että asiakkaat eläisivät mahdollisimman itsenäistä elämää ja olisivat osa yhteiskuntaa.

Henkilökuntaan kuuluu vastaava ohjaaja, 1 sairaanhoitaja ja 5 lähihoitajaa.
Kotisairaanhoidon lääkäri hoitaa tarvittaessa lääkärin konsultaatiot. Tarvittaessa otetaan yhteys Psykososiaalisen yksikön liikkuvaan tiimiin tai lääkäriin.  
(http://www.kviisi.fi/fi/sosiaali_terveydenhuolto/psykososiaaliset_palvelut/psykososiaalinen-yksikko.html)